Regulamin


Regulamin obowiązujący Obiekcie Noclegowym Aida

  1. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
  2. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
  3. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  4. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wyznaczone miejsce do palenia znajduje się w ogródku letnim przed obiektem.
  5. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia obiekt obciąży gości karą w wysokości 300 PLN netto.
  6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet w sytuacji jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
  7. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 13-ej do godz. 22-ej.
  8. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin: wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub mieniu innych gości, wyrządził szkodę na osobie innego gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiektu, zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
  9. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych pozostawionych w pokoju.
  10. Hasło do sieci WI-FI: internet123